Trở lại   Chợ thông tin Pháp luật Việt Nam > MỌI NGƯỜI CÙNG THẢO LUẬN > Nhàn đàm về Tư Pháp > Chế độ - Chính sách
Tên tài khoản
Mật khẩu


Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị

  #1  
Cũ 19-03-2013, 09:16 AM
trevorquach trevorquach đang online
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2012
Bài gửi: 18
Mặc định Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động

Hệ thống quảng cáo SangNhuong.com

1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xa hội (BHXH) bắt buộc và các chế độ BHXH người lao động(NLĐ) được hưởng:

* NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
* Khi tham gia BHXH bắt buộc NLĐ được hưởng:
- Chế độ ốm đau;
- Chế độ thai sản;
- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Chế độ hưu trí;
- Chế độ tử tuất.

2. Khi ốm đau NLĐ được trợ cấp như sau:

Khi ốm đau, tai nạn rủi ro có xác nhận của cơ sở y tế, NLĐ được hưởng trợ cấp ốm đau bằng 75% tiền lương trong thời gian tối đa sau:
- NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường: từ 30 đến 60 ngày trong 1 năm, tuỳ thuộc vào thời gian tham gia BHXH.
- NLĐ làm về các nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại; làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên: từ 40 đến 70 ngày trong 1 năm, tuỳ thuộc vào thời gian tham gia BHXH.
- NLĐ mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày: 180 ngày trong 1 năm.

3. Lao động nữ khi sinh con được hưởng chế độ trợ cấp như sau:

- Trợ cấp thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ, trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, tuỳ thuộc vào điều kiện lao động và tính chất nghề, công việc của NLĐ.
- Nếu sinh đôi trở lên, thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày.
Thời gian lao động nữ nghỉ sinh con theo quy định được tính là thời gian tham gia bảo BHXH và không phải đóng BHXH.
- Được trợ cấp bồi dưỡng sinh con bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

4. NLĐ khi sảy, nạo, hút thai, đặt vòng tránh thai, triệt sản được hưởng chế độ trợ cấp lao động như sau:

- Lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 10 ngày nếu thai dưới một tháng; 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; 40 ngày nếu thai từ 3 tháng đến dưới sáu tháng; 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên.
- Khi đặt vòng tránh thai NLĐ được nghỉ việc 7 ngày.
- Khi thực hiện biện pháp triệt sản NLĐ được nghỉ việc 15 ngày.
- Mức trợ cấp BHXH bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ.

5. Chế độ trợ cấp khi NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

* NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.
- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung;
- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

* NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng kể từ ngày điều trị xong ra viện:
- Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung;
- Ngoài mức trợ cấp, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
- Người hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng, nếu nghỉ việc thì được bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế trả.
- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung.
NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung và được hưởng chế độ tử tuất.

6. Điều kiện chung và mức hưởng lương hưu hàng tháng:

- Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;
- Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.
- Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
- Mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.
- Ngoài lương hưu hàng tháng, NLĐ còn được hưởng trợ cấp 1 lần theo số năm đóng BHXH tính từ năm thứ 31 trở lên đối với nam và năm thứ 26 trở lên đối với nữ, cứ mỗi năm được hưởng 0,5 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH.

7. Trợ cấp 1 lần đối với NLĐ chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng:

NLĐ nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì được nhận sổ BHXH để tiếp tục tham gia BHXH hoặc được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm đã đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định theo từng đối tượng.

8. Chế độ tử tuất:

- NLĐ đang đóng BHXH, NLĐ đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.
- NLĐ đã có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên chết; NLĐ đang làm việc bị chết vì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người đang được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì con chưa đủ 15 -18 tuổi, vợ hoặc chồng, bố, mẹ cả bên vợ và bên chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp đã hết tuổi lao động hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng tiền tuất hàng tháng. Mức trợ cấp cho một thân nhân từ 50% đến 70% mức lương tối thiểu chung.
- Trường hợp khống có nhân thân thuộc diện hưởng tìên tuất hàng tháng, thì gia đình được nhận tiền tuất 1 lần.
Trả lời với trích dẫn


CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI
Trả lời


Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến

SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:14 PM


Diễn đàn được xây dựng bởi SangNhuong.com

© 2008 - 2019 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.