PDA

View Full Version : Công ty Hà Minh chuyên sản xuất bàn ghế inox - 21/06/12 - 21/06/12 - 21/06/12 - 21/06/12


qmmttt
21-06-2012, 02:45 PM
Công ty Hà Minh chuyên sản xuất ban ghe inox, ban tron gap ban hinh chu nhat ghe inox don ghe inox xep cho nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, nhà máy , doanh trại bộ đội....http://bepinoxcongnghiep.com/productView_464_465_897.html http://bepinoxcongnghiep.com/images/product/goc/goc_1337765612.jpghttp://bepinoxcongnghiep.com/product_464_465.htmhttp://bepinoxcongnghiep.com/product_464_465.htmlhttp://bepinoxcongnghiep.com/product_464_465.html