PDA

View Full Version : BÁN GAS LẠNH CÔNG NGHIỆP


qmmttt
06-07-2012, 12:15 PM
Công tychúng tôi là 1Công ty chuyênkinh doanh các loại gas lạnh dùng trong điều hòa công nghiệp, kho lạnh, điều hòa tủ lạnhv.v..Của nhiều hãng khác nhau:
Gas Honeywell (AMERICAN):
http://no3.upanh.com/b6.s1.d4/3e77fc5821c95dfe78434e2698badc41_46919713.honeywel l.jpg
Gas Forane (France):
http://no6.upanh.com/b2.s28.d1/b8e24976de6f9b22b282cde913b0e829_46919846.big24125 006134a407c.jpg
Gas Dupont Suva (AMERICAN):
http://no6.upanh.com/b1.s1.d4/cef6c16935dee94d0819c460e6877e88_46919956.ga134adu pont.jpg
http://no9.upanh.com/b1.s29.d3/262b11752ae7c743db1aea0a53a2a6c1_46920139.410dupon tsuva.jpg
http://no5.upanh.com/b2.s27.d1/3d813e351b828d556e58c09900fe55cd_46920175.gasr404a dupont.png
Gas Refrigerant (TQ):
http://no2.upanh.com/b1.s29.d3/2c94cc39e6e966f100a4f881d47c17ae_46920262.r22refri gerant.jpg
http://no5.upanh.com/b1.s1.d4/926026ff0d3a72fa6a29313063679b58_46920295.134arefr igerant.jpg
http://no8.upanh.com/b5.s28.d1/0ef1a3472562bbdaef13422b8ef3bbc5_46920318.refriger ant12.jpg
Gas các loại:
http://no1.upanh.com/b2.s1.d4/30cb6518fd13b2dcd85a39409e9680a9_46920391.gascaclo ai.jpg

Mời bạn vào trang web Cty Việt Tín tại đây (www.viettinjsc.com)để biết thông tin cụ thể.
Liên hệ:
VIET TIN TECHNICAL TRADE JOINT STOCK COMPANY ( VIET TIN.,JSC)
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thương Việt Tín
Add: 110/23 Ba Trieu, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel: 04 39387859 Fax: 04 39387852
NGUYEN TUAN KHANH (Phó phòng KD)
Mobile: 094 534 5555 - 096 688 1979
Mail: khanhnguyenvt.jsc@gmail.com <mailto:khanhnguyenvt.jsc@gmail.com>
Viettinjsc.vn@gmail.com <mailto:Viettinjsc.vn@gmail.com>
Website: www.viettinjsc.com <http://www.viettinjsc.com>

Từ khóa:
gas lạnh điều hòa (www.viettinjsc.com)dung môi lạnh (www.viettinjsc.com)gas otogas r410a (www.viettinjsc.com)www.viettinjsc.comcung cấp gas lạnh (www.viettinjsc.com)bán gas lạnh điều hòa (www.viettinjsc.com)