PDA

View Full Version : Nong xương cấy ghép implant


qmmttt
06-07-2012, 11:30 AM
Trung tâm cấy ghép nha khoa (http://nhakhoaimplant.vn)
Nếu bạn thiếu xương và bạn không muốn ghép xương thì kỹ thuật nong xương hiện đại sẽ giúp bạn có răng implant (http://nhakhoaimplant.vn/61n/cay-ghep-implant-tuc-thi-sau-nho-rang.html) tốt mà không cần ghép xương
Chỉ định nong xương khi nào
Phương pháp này được sử dụng ở những vùng xương tương đối hẹp trên khách hàng mất răng
Khách hàng không muốn ghép xương,cấy ghép implant (http://nhakhoaimplant.vn/61n/cay-ghep-implant-tuc-thi-sau-nho-rang.html)

Kỹ thuật nong xương
Bác sĩ sẽ dùng những dụng cụ đặc biệt để nong rộng sóng hàm, sau đó đặt implant và có thể ghép thêm xương hạt sau khi nông hoặc không cần ghép thêm xương tùy trường hợp Cay ghep rang (http://nhakhoaimplant.vn/61n/cay-ghep-implant-tuc-thi-sau-nho-rang.html)
Khi độ dày nướu đủ 2mm mặt ngoài thì không cần ghép thêm xương