PDA

View Full Version : BẤT ĐỘNG SẢN “SIÊU LỜI”


qmmttt
04-07-2012, 02:08 PM
Công Ty Bất Động Sản Ân Minh, chuyên môi giới BĐS Q.1 và Q.3. Địa chỉ: 221/2 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1. Tel: 62911952. Hotline: 22334455. Email: hochiminhrealestate@gmail.com. Website: nhadat.sangnhuong.com

CÔNG TY CHÚNG TÔI HIỆN ĐANG CÓ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ RẤT RẺ:

NHÀ BÁN GIÁ RẺ:

· Q1: MT HBTrưng, 4.7x20, 6L, 58tỷ; HXH TKHuân, 4.5x6, 5L, 20tỷ; HXH NTMKhai, 34.6m2, 4L, 5tỷ; TQKhải, 2.7x7, 2L, 1.65tỷ; TTThanh, 3.35x12.3, 2L, 3.5tỷ; MT Huyền Quang, 4x15, 4L, 8.4tỷ;
· Q1: HXH ĐBPhủ, 3.2x22, 5L, 8.2tỷ; Cô Bắc, Q.PN, 3.1x13, 1L, 3.4tỷ; BT Thảo Điền, Q2, 1L, 48tỷ; HXH ĐVNgữ, Q.PN, 3x15, 3L, 3.55tỷ; HXH LHPhong, Q10, 3.4x12, 2L, 3.8tỷ
· Q3: MT NĐChiểu, 4x20, 5L, 23.8tỷ; 3.7x12, 2L, 4.8tỷ; MT HXHương, 4.5x20, 1L, 50tỷ; HXH TQThảo, 7.2x8.8, 2L, 7.5tỷ; MT VTSáu, 4x15, 1L, 9.6tỷ; MT ĐVNgữ, 74.77m2, 2L, 3.5tỷ
· Q3: HXH ĐBPhủ, 7x10, 1L, 5tỷ; 3x11.5, 1L, 3.5tỷ; HXH Kỳ Đồng, 10x30, 2L, 32 tỷ; MT HTCủa, 4x18, 4L, 17tỷ; HXH LVSỹ, 4L, 4.4tỷ; 4.8x9, 2L, 3.9tỷ; 4.5x19, 2L, 7.5tỷ; 4.5x19, 2L, 7.5tỷ
· Q3: HXH Bàn Cờ, 3.6x12, 1L, 3.5tỷ; 3.6x14, 1L, 4.7tỷ; TQDiệu, Q3, 6x6, 3L, 3.2tỷ; 4.8x17, 1L, 3tỷ; Pasteur, Q3, 3x12.7, 4L, 5.8tỷ; Cao Thắng, Q3, 4x10, 3L+ST, 4.7tỷ; HXH 3/2, Q10, 6x9, 3L, 4.4tỷNHÀ CHO THUÊ GIÁ RẺ:

· Q3: MT TCVân, 8x24, 1L, 167tr/th; 6x22, 2L, 151tr/th; MT TQThảo, 6x13, 1L, 18tr/th; 4x21, 23tr/th; MT NTMKhai, 4.5x27, 3L, 96tr/th; MT HXHương, 3,6x15, 2L, 52tr/th; MT VVTần, 4x20, 3L, 63tr/th; MT TQToản, 8.5x14, 6L+ST, 167tr/th; MT HBTrưng, 10x30, 1L, 303tr/th; MT Bàn Cờ, 14x16, H+5L, 180tr/th; MT Trương Định, 9x30, 2L, 125 tr/th; MT NVMai, 10x22, 2L, 48tr/th; 5.5x14, 2L+ST, 31tr/th; MB NĐChiểu, 3x10, 27tr/th; MB VTSáu, 11x25, 136tr/th; MB HBTrưng, 3.5x8, 30tr/th; MB MT LVSỹ, 3x10, 21tr/th; 4x10, 25tr/th; MT CMT8, 4.5x22, 5L, 146tr/th; MT ĐBPhủ, 6x28, 1L, 56tr/th; BT ĐBPhủ, 13x27, 1L, 167tr/th; 12x24m, 1L, 125 tr/th; 7x14, 1L, 36tr/th; BT VVTần, 8x18, 2L, 63tr/th; BT PĐToái, 10x25, 2L, 115tr/th; BT PNThạch, 8x28, 2L, 73tr/th; BT VTSáu, 13x25, 75tr/th; HXH Kỳ Đồng, 8x9, 2L, 25tr/th; 8x9m, 2L, 21tr/th; HXH CMT8, 4x18, 2L, 25tr/th; HXH Tú Xương, 8x20, 3.5L, 94tr/th; HXH TQToản, 10x17, 2L, 104tr/th; HXH NKKNghĩa, 12x17, 3L, 69tr/th; NĐChiểu, 3,5x14, 2L, 5tr/th; 9x28, 2L, 5tr/th; HBTrưng, 4x15, 3L, 21tr/th; PNThạch, 4x22, 2L, 31tr/th; HXH VTSáu, 7.3x11, 2L, 33tr/th; 4x12, 3L, 27tr/th; 23.5x34, 2L, 188tr/th; HXH NVMai, 4x7, 3L, 23tr/th; HXH NKKNghĩa, 12x17, 3L, 69tr/th; MT TCVân, 6x22, 2L, 151tr/th; HXH NVMai, 5.5x14, 2L, 31tr/th; HXH VT Sáu, 4x12, 3L, 25tr/th; HXH CMT8, 4x17, 2L+ST, 28tr/th;

· Q1: MT TTThanh, 4x17, 3L, 35tr/th; MT THĐạo, 4x16, 5L, 73tr; 4.2x18, 2L, 52tr/th; MT NTBình, 4.5x20, 2L, 63tr/th; MT Hàm Nghi, 5x22, 1L, 9tr/th; 4.5x15, 2L, 29tr/th; 7.2x10, H+4L, 95tr/th; 2MT Đặng Tất, 8x17, hầm+1L, 104tr/th; MT Đặng Dung, 8x24, 3L, 60tr/th; 6.7x24.5, 2L, 63tr/th; MT ĐTHoàng, 8x14, 3L, 73tr/th; 4x15, 4L, 73tr/th; 3.5x22, 4l, 25tr/th; MT NĐChiểu, 5,5x20, 4L, 42tr/th; MT NVNăm, 4.2x17, 4L, 83tr/th; MT NCTrinh, 2.446m2, 2H+10L+ST, 897tr/th; MT VTSáu, 4x26, 6L, 52tr/th; MT Trương Định, 3.4x23, 1L, 67tr/th; MT Nguyễn Trãi, 4.3x13, 5L, 115tr/th; MT HBTrưng, 4.7x20, 6L, 157tr/th; 4.1x26, 2L, 83 tr/th; MT LTTôn, 9x15, 28tr/th; MT Lê Lợi, 4x24, 2L, 313tr/th; MT LTHGấm, 4.2x19.2, 3L, 70tr/th; MT PNLão, 12x18, 3L, 150tr/th; MT Huyền Quang, 4x15, 4L, 26tr/th; MT Thi Sách, 3x17, 3L, 75tr/th; MT ĐBPhủ, 4.7x25, 1L, 30tr/th; MT MTLựu, 3.5x7.5, 40tr/th; 4.3x26, 3L, 52tr/th; 4x20, 3L, 31tr/th; MT TTTùng, 4x13, 40tr/th; MT NĐKế, 4.25x17, 150tr/th; MT PHThái, 7x20, 1L, 292tr/th; MT 3/2, 4.8x18, 3L, 67tr/th; MT NPKhanh, 4x19m, 3L, 36tr/th; MT PKBính, 4.1x173L, 52tr/th; MT HHHớn, 14x23, 1L, 75tr/th; MB Nguyễn Trãi, 4.5x6, 1L, 20tr/th; 4x20, 3L, 29tr/th; 4.3x10, 33tr/th; BLChân, 3.8x16, 3L+ST, 31tr/th; ĐTHoàng, 4x15m, 4L, 52tr/th; MB HBTrưng, 4.1x50, 52tr/th; 25tr/th; 5x10, 3L, 27tr/th; 9x10, 1L, 83tr/th; HXH TVLung, 4x17, 2L, 42tr/th; NVThủ, 4x19.7, 2L, 28tr/th; HXH NĐChiểu, 4.1x18.5, 3L, 42tr/th; 3.5x21, 3L, 23tr/th; 6.5x13, 1L, 30tr/th; 7x13, 1L, 33tr/th; 7x13, 1L, 33tr/th; 4x18, 2L, 25tr/th; HXH NTMKhai, 5x17, 2L, 31tr/th; 3.6x12, 3L, 16tr/th; 4.5x8, 2L, 17tr/th; 4.5x13, 2L+ST, 25tr/th; 5x10, 3L, 27tr/th; HXH LTRiêng, 3.5x22, 3L, 25tr/th; HXH TTTùng, 4x20, 2L, 25tr/th; 4x18, 3L, 46tr/th; HXH TĐXu, 9.5x15, 3L+ST, 56tr/th; HXH LTTrọng, 4x16, 2L, 21tr/th; HXH ĐBPhủ, 3.5x18, 2L, 31tr/th; 3,5x18, 3L+ST, 31tr/th; HXH Nguyễn Trãi, 4.4x20, 2L, 31tr/th; 4.5x14, 3L+ST, 27tr/th; MT Lê Lai, 17x9, H+9L, 400tr/th; MT MTLựu, 4.3x26, 3L, 52tr/th; MT NPKhanh, 4x19, 3L, 36tr/th; MT PKBính, 4.1x17, 3L, 52tr/th; MT Đặng Dung, 9x21, 2L, 63tr/th; 2MT HXH LTRiêng, 4.2x18, 3L, 31tr/th; HXH TTTùng, 4x20, 26tr/th; HXH ĐCTráng, 4x17, 21tr/th; BT Đặng Dung, 9x21, 2L, 63tr/th; BT PHThái, Q.TB, 20x20, 2L, 50tr/th; VP THĐạo, L1(38m2), L2(42m2), 315ng/th; Lê Lợi, 5x17, 31tr/th; Nguyễn Huệ, 5x12, 24tr/th; L1 Hàn Thuyên, 58m2, 25tr/th; Nguyễn Trãi, L1(44m2), L2(44m2), 250ng/th; Phoenix Tower, Q5, 50m2, 344ng/m2Bên trên là thông tin vài bất động sản tiêu biểu của chúng tôi. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi (848) 22334455 để được tư vấn thêm thông tin của nhiều bất động sản khác.

Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!

Chúng tôi còn rất nhiều bất động sản cần bán và cho thuê khác. Hãy liên hệ (848) 22334455 để chúng tôi được phục vụ bạn.


VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM THÔNG TIN CÁC BẤT ĐỘNG SẢN GIÁ RẺ KHÁC (http://nhadat.sangnhuong.com/component/option,com_ezrealty/task,detail/id,3/Itemid,28/)