PDA

View Full Version : Bảng giá đất hải phòng


qmmttt
28-06-2012, 07:44 PM
Bất động sản Hải Phòng - Bảng giá năm 2012

Quyết định 2145/2011/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định giá các loại dat hai phong (http://nhadatvanminh.com.vn/) năm 2012
Tại http://nhadatvanminh.com.vn/ - Website nhà dat hai phong (http://nhadatvanminh.com.vn/), chúng tôi cung cấp đầy đủ các bảng giá đất ở Hải phòng ( giá đất ở đô thị và các huyện)
Giá đất ở đô thị

Quận Hồng Bàng
Quận Lê Chân
Quận Ngô Quyền
Quận Hải An
Quận Kiến An
Quận Dương Kinh
Quận Đồ Sơn
Huyện An Dương
Huyện An Lão
Huyện Kiến Thụy
Huyện Vĩnh Bảo
Huyện Tiên Lãng
Huyện Cát Hải
Huyện Thủy Nguyên

Giá đất ở nông thôn

Huyện An Dương
Huyện An Lão
Huyện Kiến Thụy
Huyện Tiên Lãng
Huyện Vĩnh Bảo
Huyện Cát Hải
Huyện Thủy Nguyên
Huyện Bạch Long Vĩ