PDA

View Full Version : pháp luật kinh té


duyenhai01
21-07-2012, 08:50 AM
1, Tại sao thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác néu ko được sự chấp nhận của các thành viên hợp danh còn lại.
2, Mỗi xã viên trong hợp tác xã không được góp vốn quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã.Vì sao?