PDA

View Full Version : hợp đồng vô hiệu?


hungbaoco
21-07-2012, 08:41 AM
Công ty A và công Ty B kì kết hợp đồng mua bán, phía bên công ty A do ông H là phó giám đốc của công ty kí. Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận bên A sẽ giao hàng cho bên B làm ba lần. Đúng như cam kết trong hợp đồng, thì bên A giao hàng lần thứ nhất và đã được B trả tiền nhưng đến lần 2, B ko thanh toán tiền hàng và lập luận rằng ông H ko có thẩm quyền kí kết hợp đồng vì vậy Hợp đồng trên là vô hiêu và B không có nghĩa vụ trả tiền?

minhduongf
21-07-2012, 08:41 AM
Hợp đồng vô hiệu các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.Nếu đã tiêu hao mà không có thể trẩ lại nguyên trạng thì các bên thanh toán bằng tiền mặt. Trên cơ sở đó nếu có tranh chấp phát sinh kiện ra tòa án thì tòa sẽ xem xét mức độ lỗi của các bên và bên nào có lỗi nhiều thì sẽ bị phạt nhiều hơn.
Chúc bạn thành công!
Theo quy định của Bộ luật dân sự:
Điều 136. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
1. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 130 đến Điều 134 của Bộ luật này là hai năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.
2. Đối với các giao dịch dân sự được quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

Điều 137. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.
2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Điều 138. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu
1. Trong trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản giao dịch là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 257 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa.

Chúc bạn thành công!

furniweb
21-07-2012, 08:41 AM
Những trường hợp nào được coi là Bất khả kháng??
:-?

minhduongf
21-07-2012, 08:41 AM
Ví dụ: Thiên tai, lũ lụt, địch hoạ; ốm đau, tai nạn phải điều trị tại bệnh viện, chiến tranh, ...

tanbaolong2003
21-07-2012, 08:41 AM
đồng ý với nguyễn lực 83 và xin bổ xung trường hợp Phó Giám đốc ký hợp đồng mà có giấy ủy quyền của Giám đốc(khi giám đốc đi vắng thì hợp đồng đó không vô hiệu) Vì vậy bạn cần phải xem rõ xem hồ sơ có giấy ủy quyền thay mặt Giám đốc ký HĐ khi Giám đốc đi vắng không.
Chúc bạn thành công!

qtuanfashion
21-07-2012, 08:41 AM
Em thử đặt ra một tình huống:
Sau khi bên B không trả tiền vì lập luận Phó giảm đốc bên A không có tư cách ký kết hợp đồng.
Bên A lúc này lập ra một giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc, với thời hạn từ trước lúc giao kết hợp đồng cho đến thời điểm hợp đồng chấm dứt. Bên A lấy lý do là bên B vì chủ quan và không để ý .
Hoàn toàn là bịa, nhưng em hỏi liệu có tình huống đấy xảy ra không ạh ?
Và xảy ra thì phải giải quyết ra sao ( Các bác đừng chửi em nhé :9:)

ductienvt
21-07-2012, 08:41 AM
theo mình thì không thể được vì còn phải chứng minh sự vắng mặt của Giám đốc nữa vì vậy giả thuyết bạn đưa ra không thuyết phục.
Chào!

binhan
21-07-2012, 08:41 AM
Thế có cách nào tạo bằng chứng vắng mặt giả không các bác :9:
Em hỏi rất thật :9:

myanco2003
21-07-2012, 08:41 AM
theo mình thì khó lắm, VD: muốn biết ai đi đâu đó vào thời điểm nào thì phải có vé tầu xe ghi tên người đó, giấy đi đường có xác nhận của của địa điểm đến, thời gian dến. như vậy để làm lại thì cực kỳ khó. Bản thân HD cũng phải nêu rõ ký theo ủy quyền của GD số bao nhiêu, ntn.
Chúc bạn thành công!

watermandanang
21-07-2012, 08:41 AM
theo ý kiến của mình thì trong trường hợp này chúng ta nên xem xét về vấn đề công ty B có biết rõ ràng rằng lúc kí thì B k có thẩm quyền đại diện cho công ty A hay k?
nếu công ty B từ lúc kí kết hợp đồng mua bán mà biết rõ ràng B k có thẩm quyền mà vẫn kí kết thì trường hợp này hợp đồng vẫn có hiệu lực.

còn nếu đến khi giao hàng lần 2 rồi mới biết thì hợp đồng này vẫn có hiệu lực. nhưng nó có hiệu lực đối với phó giám đốc.
bạn xem xét quy định tại điều 145 BLDS:
Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện
1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện.
2. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc huỷ bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch.