PDA

View Full Version : Doanh nghiệp có được ghi tên lên xe chở hàng của họ ko?


hoangnghia71
21-07-2012, 09:40 AM
Doanh nghiệp chúng tôi có 2 xe ôtô dùng để trở hàng hóa, trên thùng xe chúng tôi có ghi tên doanh nghiệp của mình nhưng bị mấy chú công an bắt lại và bảo chúng tôi vi phạm luật quảng cáo vì chưa xin phép, như vậy là đúng hay sai ?

dalatbeco
21-07-2012, 09:40 AM
Chào bạn,
Theo pháp lệnh quảng cáo thì

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.
Dịch vụ có mục đích sinh lời là dịch vụ nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ.
Dịch vụ không có mục đích sinh lời là dịch vụ không nhằm tạo ra lợi nhuận cho tổ chức, cá nhân cung ứng dịch

Điều 9. Phương tiện quảng cáo
Phương tiện quảng cáo bao gồm:
1. Báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử;
2. Mạng thông tin máy tính;
3. Xuất bản phẩm gồm cả phim, ảnh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh;
4. Chương trình hoạt động văn hoá, thể thao;
5. Hội chợ, triển lãm;
6. Bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng;
7. Vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước;
8. Phương tiện giao thông, vật thể di động khác;
9. Hàng hoá;
10. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật

Căn cứ như quy định trên có thể nhận thấy hoạt động ghi tên doanh nghiệp trên xe của doanh nghiệp bạn là một trong những hình thức của quảng cáo trên phương tiện di giao thông.Do đó, để tuân thủ quy định của pháp luật bạn cần liên hệ với Sở Văn hóa để được hướng dẫn làm thủ tục Cấp phép quảng cáo.