PDA

View Full Version : Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn


watermandanang
21-07-2012, 08:38 AM
Doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên nếu chủ doanh nghiệp tư nhân bán 1 phần doanh nghiệp cho người khác
nhận định này có đúng hay không ? vì sao?

sai-gon
21-07-2012, 08:38 AM
Sai.

Về trách nhiệm pháp lý giữa công ty TN và công ty TNHH

manhhatuna
21-07-2012, 08:38 AM
Chào bạn,
Theo quy định Luật doanh nghiệp quy định thì doanh nghiệp tư nhân do 1 cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp nên sẽ không có chuyện chủ doanh nghiệp bán 1 phần doanh nghiệp cho người khác.
Có chăng là trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ làm thủ tục chuyển đổi sang Công ty TNHH 2 thành viên mà thôi.