PDA

View Full Version : Giám đốc Cty Cổ phần tự ý ký hợp đồng trong trường hợp này đúng hay sai?


furniweb
21-07-2012, 08:38 AM
Ông Dinh là chủ doanh nghiệp tư nhân DANU và là một cổ đông ưu đãi cổ tức của công ty cổ phần HALONG với số vốn là 20% cổ phần ưu đãi cổ tức. Tháng 10/2007 ông Dinh đã ký hợp đồng mua của công ty cổ phần HALONG một lô hàng trị giá 55% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán của công ty , ông Phúc là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty và là anh trai của ông Dinh đã nhân danh công ty ký hợp đồng trên mà không thông qua Hội Đồng quản trị của công ty, vì vậy chủ tịch Hội Đồng quản trị của công ty đã ngăn cản việc thực hiện hợp đồng vì cho rằng hợp đồng này trái với luật doanh nghiệp nên bị vô hiệu.
Hỏi:
1, Ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị nêu trên có đúng pháp luật hay không? tại sao?
2, Giám đốc công ty này có bị xử lý kỷ luật không? tại sao?
3, Do có mâu thuẫn với việc làm trên của chủ tịch Hội đồng quản trị nên ông Dinh yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của mình để ông ra khỏi công ty. Hỏi yêu cầu này của ông Dinh có phù hợp với luật doanh nghiệp không? tại sao?

pramod
21-07-2012, 08:38 AM
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn có thể đọc Điều 120 Luật Doanh nghiệp thfi bạn đã có câu trả lời cụ thể cho mình rồi.
Còn việc của ông DInh yêu cầu Cty mua lại số cổ phần ưu đãi này đúng hay sai do Điều lệ Cty quy định mình không thể trả lời bạn cụ thể được mong bạn thông cảm.
Chúc bạn vui vẻ, thành công!