PDA

View Full Version : thủ tục đăng kí kinh doanh của công ty TNHH


tanphuoc
21-07-2012, 08:36 AM
Tôi là một công dân tự do (31 tuổi), trong quá trình lao động tôi đã tích lũy được một số vốn bằng 3 tỉ đồng Việt Nam và tôi có nguyện vọng thành lập một công ty tư nhân sản xuất bìa cácton trên cơ sở thu gom giấy vụn nhằm bán ra thị trường.
Tôi đã tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp: Nộp đủ hồ sơ đúng hạn lên phòng đăng kí kinh doanh của thành phố. Sau 10 ngày làm việc, phòng đăng kí kinh doanh của thành phố trả lại hồ sơ cho tôi và yêu cầu tôi phải bổ sung các loại giấy tờ sau:
1. Giấy xác nhận của cơ quan cư trú về tư cách công dân .
2. Giấy chứng nhận về vốn của cơ quan tài chính.
3. Giấy xác nhận của Sở tài nguyên môi trường về việc đảm bảo môi trường trong quá trình kinh doanh.
Tôi xin hỏi:
1. Việc yêu cầu của phòng kinh doanh thành phố về các loại giấy tờ nêu trên đối với tôi là đúng hay sai?Vì sao?
2. Nếu tôi thấy sai thì khiếu lại đến cơ quan nào? Ai sẽ giải quyết? Tôi có tiếp tục được thành lập công ty như nguyện vọng không ? Vì sao?

thanhhungjsc
21-07-2012, 08:36 AM
1. Bạn có thể tham khảo nội dung đăng ký kinh doanh tại Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Nếu bạn thấy sao thì khiếu nại tại chính nơi bạn nộp đơn đăng ký kinh doanh là Sở kế hoạch và đầu tư đó. Quyền tự do kinh doanh là quyền của mỗi công dân nên đương nhiên bạn có quyền tiếp tục được thành lập công ty như nguyện vọng theo đúng các quy định của pháp luật.