PDA

View Full Version : Cạnh tranh không lành mạnh


hechang
21-07-2012, 08:31 AM
Có ai có những câu hỏi xung quanh vấn đề cạnh tranh không lành mạnh không? Gửi cho mình và trả lời hộ mình luôn nhé. Thanks nhiều.

inexim-iec
21-07-2012, 08:31 AM
Vụ việc cạnh tranh không lành mạnh của Vinapco đã bị xử phạt 3 tỉ đồng và bồi thường cho Jestar Airline. Báo thanh niên: http://www.thanhnien.com