PDA

View Full Version : Tại sao nhà nước cho phép nhiều loại hình kinh doanh cùng tồn tại


khanhgiaco
21-07-2012, 08:31 AM
Tại sao nhà nước cho phép nhiều loại hình kinh doanh cùng tồn tại?căn cứ vào đâu các chủ thể lựa chọn các loại hình kinh doanh?8-|
Điều kiện để trở thành doanh nghiệp?điều kiện nào quan trọng nhất?sự khac nhau giữa doanh nghiệp và tổ chức không phải doanh nghiệp?8-|

ld-py
21-07-2012, 08:31 AM
Sinh viên hả bạn. Cố gắng nghiên cứu đi nhé.
Gợi ý:
1-Dựa vào Hiến pháp. Căn cứ để lựa chọn các loại hình kinh doanh: năng lực và sự lựa chọn của chủ thể đó.
2-Dựa vào luật doanh nghiệp. Nếu thiếu 1 điều kiện trong những điều kiện đó thì không thể thành lập doanh nghiệp. Sự khác nhau thì bạn căn cứ vào 1 số điểm như: tư cách pháp nhân, mục đích hoạt động, phương pháp tổ chức quản lý.

safashion
21-07-2012, 08:31 AM
tại sao nói luật doanh nghiệp 2005 tạo ra hành lang pháp lý ?8-|