PDA

View Full Version : phá sản doanh nghiệp


truongthanhthuduc
21-07-2012, 08:30 AM
Những trình tự, thủ tục cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của những người có liên quan khi công ty phá sản là như thế nào vậy?Thành viên nào biết giúp tôi với!!!!!!!!!!!!!!!

hanhphucbichtrang
21-07-2012, 08:30 AM
Trình tự, thủ tục cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của những người có liên quan khi công ty phá sản bạn tham khảo trong Luật phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.
http://www.diendanphapluat.vn/4rum/showthread.php?t=5160