PDA

View Full Version : Hỏi về điều kiện thành lập doanh nghiệp của người nước ngoài


tanbaolong2003
21-07-2012, 09:29 AM
Hỏi về điều kiện thành lập doanh nghiệp của người nước ngoài tại việt nam:
:78:
Thứ nhất: Người nước ngoài có được thành lập doanh nghiệp tư nhân ở việt nam hay không? Và người nước ngoài phải đảm bảo những diều kiện gì?

Thứ hai: nếu người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân tại việt nam thì khi doanh nghiệp đó phá sản, tài sản của người nước có và đang ở bên nước họ có bị phát mãi để trả cho những khoản nợ cũng như những nghĩa vụ tài sản khác hay không? Và văn bản pháp luật nào điều chỉnh việc này?

thứ ba: khi thành lập doanh nghiệp đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề thì những chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài có được chấp nhận ở việt nam hay không? Đối với người nước ngoài làm cách nào để họ có thể thành lập doanh nghiệp đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề trong trường hợp việt nam không chấp nhận chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài?

Mong sự đóng góp ý kiến của các bạn và nhờ các bạn nêu tên những văn bản pháp luật điều chỉnh những trường hợp trên.thanks!

thanhhacfurniture
21-07-2012, 09:29 AM
thứ nhất + thứ 3:Người nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân tại việt nam và đáp ứng đủ các điều kiện như người việt nam thôi như năng lực hành vi năng lực pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh phải phù hợp pháp luật việt nam...(Luật Doanh nghiệp)
thủ tục gồm
1) Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
2) Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp:
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp (đối với người VN định cư ở nước ngoài còn mang hộ chiếu VN).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực do nước ngoài cấp hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người VN định cư ở nước ngoài).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp (đối với người nước ngoài thường trú tại VN).
- Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực (đối với người nước ngoài không thường trú tại VN).
3)
- Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 điều 4 Luật Doanh nghiệp.
- Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Nộp văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
*hiện tại Chứng chỉ hành nghề của người nước ngoài được cấp tại nước ngoài mà còn hiệu lực thì được chấp nhận tại việt nam và khi dùng thì phải dịch ra tiếng việt, có công chứng chứng thực
thứ 2) theo mình chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ cho nên sẽ phải dùng mọi tài sản của mình để trả nợ khi bị phá sản bất kể tài sản đó ở đâu. ( Luật Doanh nghiệp phần doanh nghiệp tư nhân, còn xử lý tài sản thì theo luật phá sản)

phuthi
21-07-2012, 09:29 AM
Mình đang ở Quận Cầu Giấy, Mình đang cần làm Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Mình muốn hỏi là hồ sơ nộp ở đâu và cần những giấy tờ gì?
Xin cảm ơn:">

spn
21-07-2012, 09:29 AM
Chào Bạn
Việc đăng ký kinh doanh cá thể thì bạn xin giấy phép kinh doanh ngay tại quận mà địa điểm kinh doanh đặt ở đó. Nơi xin giấy phép là phong đăng ký kinh doanh quận bạn ạ.
Thân gửi!

kaiser
21-07-2012, 09:29 AM
tuy nhiên theo ban nói, chúng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài còn hiệu lực thì được chấp nhận tại việt nam ?! bạn có thể nêu tên văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề này không? vì theo minh biết ở điều 6 nghị định 139/2007/ND-CP quy định rằng chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực ở việt nam, trừ văn bản pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà việt nam gia nhập có quy định khác