PDA

View Full Version : cổ phần


forimex_sbc
21-07-2012, 08:21 AM
Trong Cty cổ phần có mục nhắc đến trao tay cổ phiếu,Vậy ai giải thích rõ giùm mình trao tay cổ phiếu là ntn?Thk

tanphuco
21-07-2012, 08:21 AM
Xin lỗi bạn vì sự trả lời chậm chễ! Lạc mất câu hỏi này, hôm nay xem lại mới thấy chưa ai trả lời! Xin được trả lời bạn như sau!

Cổ phiếu trao tay là cổ phiếu mà công ty phát hành chưa lên sàn giao dịch. Bạn có thể hiểu là, Công ty A tiến hành cổ phần hóa, bán cổ phần cho các thành viên, nhưng do chưa lên sàn giao dịch chứng khoán nên cổ phần này tới tay người mua bằng giao dịch trực tiếp giữa công ty và người mua. Hay khi mua, bán cổ phiếu, người mua, người bán tự trao đổi, thỏa thuận, cam kết với nhau chứ không thông qua sàn giao dịch. Sở dĩ như vậy Có những công ty khi phát hành cổ phiếu mặc dù đã lên sàn nhưng vì lý do nào đó chưa cho phép người nắm giữ cổ phiếu sang tên đổi chủ trong thời gian nhất định ở trên sàn giao dịch, trong thời gian đó nếu người nắm giữ cổ phiếu muốn bán cổ phần của mình cho người khác phải thực hiện bằng cách trao tay, cùng các giấy tờ chuyển nhượng khác để sau này có cơ sở để công ty tiến hành sang tên cho phía người mua!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi!