PDA

View Full Version : Công văn đề nghị sửa lại sổ bảo hiểm xã hội


chinhanh_fipexim
30-07-2012, 10:53 AM
Công ty em có người bị sai ngày sinh trong sổ bảo hiểm xã hội. sai sót này do đơn vị là sai tờ khai bảo hiểm xã hội.
theo quy định công ty phải có công văn đề nghị sửa lại sổ bảo hiểm xã hội.
vậy có bác nào có mẫu công văn trên cho ek xin với
cảm ơn các anh chi nhe

tanthanhfurniture
30-07-2012, 10:53 AM
Mình có mẫu này bạn tham khảo nhé!!!


CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

Số: /XYZ
V/v sửa đổi thông tin trên sổ BHXH của người lao động. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày tháng năm 2011


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................................

Công ty Cổ phần XYZ có địa chỉ tại .................................................. ......, tỉnh Hải Dương có ký Hợp đồng lao động với các ông (bà) sau: Có danh sách kèm theo (Danh sách đề nghị sửa đổi thông tin trên sổ Bảo hiểm xã hội)
Trong quá trình cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các lao động trên đã có nhầm lẫn trong quá trình nhập liệu vi tính nên dẫn đến các thông tin in trên sổ BHXH bị sai sót so với tờ khai gốc 01-TBH ban đầu (tờ khai tham gia BHXH;BHYT;BHTN).
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong toàn bộ thời gian tham gia đóng BHXH và quá trình giải quyết các chế độ sau này, đơn vị kính đề nghị cơ quan BHXH sửa đổi thông tin và in lại bìa sổ BHXH cho các lao động nói trên.
Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT. KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

ABC