PDA

View Full Version : Hỏi về chế độ thai sản


lengo_ltd
30-07-2012, 10:49 AM
Tôi tham gia đóng BHYT, BHXH o công ty CP VT và GN Bia Sài Gòn từ 17/11/2010. Hiện giờ tôi đang mang bầu và dự sinh vào 10/05/2011.Tôi muốn hỏi thời gian tôi tham gia BH như vậy thì khi sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản không ?

cpthienhoa
30-07-2012, 10:50 AM
Nếu bạn tham gia BHXH liên tục trong thời gian trên thì bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!

huongmoi
30-07-2012, 10:50 AM
Tôi muốn thêm vài ý cho rõ hơn. Theo quy định của luật BHXH thì điều kiện cần và đủ để hưởng chế độ thai sản là tham gia BHXH ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu bạn sinh con ngày 10/05/2011 thì tháng 5/2011 không được tính vào thời gian 12 tháng kể trên. Do vậy nếu tháng 11/2010 bạn tham gia BHXH thì bạn có vừa đủ 6 tháng nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên nếu tháng 11/2010 bạn chưa tham gia BHXH thì trong vòng 12 tháng trước khi sinh (được tính từ tháng 5/2010 - 4/2011) bạn mới chỉ tham gia 5 tháng BHXH (12/2010 - 4/2011), khi đó bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản.