PDA

View Full Version : Công ty cũ chưa chốt sổ BHXH


pjhuyenhanh
30-07-2012, 10:49 AM
Tháng 08/2005 đến hết 05/2006 tôi công tác cho Cty của Đài Loan tại Đồng Nai và có đóng BHXH hàng tháng. Khi tôi nghỉ việc thì Cty có rút sổ BHXH và gởi cho tôi nhưng trong sổ BHXH vẫn chưa chốt sổ và chưa ký tên đóng dấu của BHXH tỉnh Đồng Nai. Tới tháng 9/2008 tôi về Lâm Đồng làm việc cho cty tư nhân trong nước và tiếp tục đóng BHXH vào số sổ cũ, tới nay tháng 03/2011 BHXH Lâm Đồng yêu cầu tôi xuống BHXH Đồng Nai để chốt sổ và ký tên đóng dấu.
Cho tôi hỏi:
+ Thời gian quá lâu (5 năm) không biết BHXH Đồng Nai có ký xác nhận và chốt sổ cho tôi không?
+ Tôi có thể bỏ sổ cũ (vì sổ cũ chưa chốt sổ, ký tên nên không có giá trị) và yêu cầu BHXH Lâm Đồng cấp lại sổ mới (nhưng vẫn ghi số cũ) được không? (Tôi chấp nhận bỏ hết thời gian đóng BHXH trước kia ). Thủ tục cấp lại sổ mới như thế nào?