PDA

View Full Version : Hỏi về BHYT và BHXH


accap
30-07-2012, 10:40 AM
xin hỏi tôi đang công tác tại công ty thời trang việt đã 5 năm rồi. có hdld BHYTvà BHXH nhưng... khoảng 5 tháng nay cty vẫn trừ tiền bảo hiểm của tôi mà không có thẻ BHYT. cty làm như vậy co đúng không... sao này tôi có thiệt thòi gì không ? chân thành cảm ơn ban biên tâp.

qtuanfashion
30-07-2012, 10:40 AM
Trả lời : Trong trương hợp bạn nêu, công ty không đóng bảo hiểm cho bạn là không đúng theo quy định của pháp luật về BHYT, trong trường hợp công ty không đóng bảo hiểm cho bạn thì làm sao bạn có thẻ bảo hiểm để thanh toán khi có sự kiện bảo hiển y tế xảy ra. Khi có sự kiện bảo hiểm thì bạn không được thanh toán chi phí bảo hiểm mà đáng lẽ ra bạn phải được hưởng. Bạn có thể khiếu nại lên BGD để chấm dứt tình trạng này, và phải đóng bảo hiểm cho bạn.
Chào bạn.