PDA

View Full Version : tìm hiểu về luật bảo hiểm y tế


quan_huynh74
30-07-2012, 10:32 AM
tôi muốn biết trước khi có luật thì đã có văn bản gì về bảo hiểm y tế?
Tại sao phải ban hành luật ,có ý nghĩa gì?
Luật có gì mới so với trước ?
Khó khan khi áp dụng, triển khai luật?
Tôi rất cảm ơn nhóm giải đáp!