PDA

View Full Version : Tư vấn về chế độ tử tuất


kim-ef
30-07-2012, 10:29 AM
ba tôi làm trong ngành công an ? ba tôi mất vào năm 2008 thi lúc đó bắt đầu có chế độ tử tuất một lần.Trước khi mất ba tôi có viết một tờ di chúc là để lại tài sản cho mẹ tôi và viết một tờ giấy khác ghi có nội dung nhận được tiền sẽ dưa cho các con để gửi ngân hàng lo cho việc học.Mẹ tôi làm đơn xin nhận tiền tử tuất một lần và nhận được một số tiền.Mẹ tôi là theo di chúc là hàng tháng gửi 300 ngàn cấp dưỡng nuôi ông bà .Cho cô tôi 11 triệu và ông bà 5 triệu.Mẹ tôi làm theo di chúc .Tờ di chúc thì có chu kí pháp lí còn tờ giấy nhận tiền làm những việc không có kí.Bây giờ gia đình bên nội tôi đòi chia số tiền ấy. vậy tôi muốn hỏi rằng : số tiền ấy sẽ được giải quyết ra sao? có được xem là tài sản không ?(cần tài liệu) .Thẩm phán dòi chia số tiền đó làm 4 theo chế độ tuất có đúng không? ( ông bà con và 2 dua con)
xin cảm ơn

cpthienhoa
30-07-2012, 10:29 AM
Thực chất của việc này không phải bạn chỉ hỏi về nội dung Bảo hiểm không mà là hỏi chia thừa kế nên tôi mong bạn chuyển nội dung câu hỏi sang phần chia thừa kế để mọi người giải đáp.

Về câu hỏi của bạn tôi có thể trả lời sơ qua là:

Tổng toàn bộ tài sản của người đã mất để lại đều tính là di sản chia thừa kế.

Việc chia thừa kế nếu có di chúc thì chia theo di chúc. Nếu không có di chúc mới chia theo pháp luật.

Chia thừa kế theo di chúc thì kỷ phần bắt buộc với các thành viên không có khả năng tự đảm bảo cuộc sống vẫn được hưởng.

Khi chia thừa kế nếu anh em của người đã mất không có tên trong di chúc thì không phải là hàng thừa kế thứ nhất nên không phải chia.

Thân chào!