PDA

View Full Version : Mượn bảo hiểm y tế?


ld-py
30-07-2012, 10:29 AM
Mượn BHYT để khám chữa bệnh có sao không? 1 lần mượn BHYT của người khác phẩu thuật khoảng 10 triệu. thì người cho mượn bị gì, và người mượn bị gì. xin trả lời giúp. cảm ơn.

safashion
30-07-2012, 10:29 AM
Trường hợp bạn hỏi thì hành vi cho mượn thẻ bảo hiểm không đúng rồi.

Đề nghị bạn đọc lại Luật bảo hiểm y tế.