PDA

View Full Version : sinh con sau thời gian nghỉ việc


thanhhai
30-07-2012, 10:26 AM
em đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng từ tháng 11/2008 đến tháng 05/2009.Dự sanh vào Tháng 11/2009 em sinh em bé nhưng ngày 22/05/2009 em thôi việc tại công ty. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản hay không?

benco_group
30-07-2012, 10:26 AM
Chào chị,
Theo quy định Theo quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội, người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;
d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.


2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp của chị nghỉ việc ngày 22/05/2009 và dự kiến sinh con vào tah1ng 11/2009 ;khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2008 đến tháng 11/2009, nếu trong khoảng thời gian này chị đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì chị được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

camphat
30-07-2012, 10:26 AM
Chào bạn,

- Theo quy định thì người lao động nữ đóng đủ BHXH 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ sinh con.

- Bạn đóng BHXH từ tháng 11/2008, dự sinh là tháng 11/2009, như vậy về cơ bản bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con.

- Tháng 5/2009 bạn thôi việc cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi này của bạn.

- Bạn nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú các giấy tờ sau: sổ BHXH, Bản sao giấy khai sinh của con hoặc bản sao giấy chứng sinh. Thời gian nhận kết quả là 20 ngày làm việc từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Cơ sở pháp định:

- Luật BHXH
- NĐ 152/2006
- Hướng dẫn số 1438/HD-BHXH